Видеонаблюдение, охранителни системи, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъпа и видео-домофони.
Пожароизвестяване и Пожарогасене

Системите за Пожароизвестяване и пожарогасене са първата пречка пред опасности от огромни човешки и имуществени щети, предизвикани от една от най-безпощадните стихии на модерния ни живот – неконтролируемият огън. Сериозният подход който предприемаме към проблема е от изключително важно значение за оцеляването на обитателите, както и на бизнеса в силно критични ситуации.

За изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в Ди Ен Ес Секюрити използваме разнообразна по вид техника, съобразена с обема, архитектурата, технологията и условията на обектите както и Вашите изисквания.

Изграждането на ефективна система за пожароизвестяване и пожарогасене изисква детайлен анализ на съответния обект за охрана, както и възможността за интеграция на тази система с други съществуващи системи за охрана, видеонаблюдение и др.
 

Предлагаме различни варианти, но всичките съответстват приложимите в България стандарти:


Ди Ен Ес Секюрити ЕООД е сертифицирана за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове и притежава разрешение от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".Системи за пожароизвестяване – предназначение

Опасността от пожар е риск, който всеки бизнес трябва да предвиди. Системите за пожароизвестяване служат за детекция и улесняване на процеса на локализиране и потушаване на пожара, като по този начин се осигурява защита на хората и на имуществото. Системите включват различни видове датчици за температура и дим, централни панели и софтуер за контрол и визуализация. Свързани са и с други системи – за звуково оповестяване и контролиране на процеса на евакуация, за оповестяване на пожарни служби и за задействане на системи за пожарогасене. Допълнително, системите се изграждат с резервно ел. захранване, за да могат да функционират и в случай на спиране на електроснабдяването.


Детекция и локализиране на пожар в началния му стадий

Едно от основните предназначения на пожароизвестителните системи е да откриват пожари в началния им стадий и да определят местоположението им. За целта се използват специализиран софтуер и хардуер, чрез който се индикира точно в кое помещение е започнал пожарът. След локализирането му, персоналът вече може да направи опит за потушаване и по този начин се намалява рискът от човешки и материални щети.


Свързване със системи за звуково оповестяване и пожарогасене

Системите за пожарогасене могат да се свързват с аудио системи за генериране на важни съобщения, като инструкции за евакуация в случай, че пожарът се разраства и не може да бъде потушен с налични средства и методи. Като крайна мярка, пожароизвестителните системи могат да задействат и система за пожарогасене.


Свързване с външни системи

В случай на пожар е важно да се вземат всички възможни мерки за осигуряване на безопасна среда за хората, които са в сградата в началните стадии на пожара, преди обявяването на евакуация. Затова, когато е възможно, системите за пожарогасене се свързват и с други системи, които могат да стартират различни помощни процеси – да усилят темпото на работа на вентилаторите в сградата, за отвеждане на дима навън в атмосферата; да се спре ел. захранването; да се изключи работната вентилация или да се освободят пътища за евакуация.


Системи за много ранно пожароизвестяване

Ранното пожароизвестяване е много важно за помещения и сгради, където евакуацията е по-трудна, като болници, затвори, административни сгради с много етажи, зали за голям брой хора, както и помещения с голям риск от материални и човешки щети, като заводи на хартиената, дървообработващата, текстилната или цигарената индустрия. Такива системи се монтират и на места с агресивна или опасна атмосфера като хладилни складове, трансформаторни помещения и др. Системите за ранно пожароизвестяване са най-подходящите и за помещения с високи тавани, поради по-високата чувствителност на датчиците.
Основно предимство на тези системи е, че осигуряват време на отговорния персонал да открие и потуши зараждащия се пожар в най-ранния му стадий, което значително намалява опасността от човешки жертви или материални щети. За по-големите индустриални предприятия е важно да се отбележи, че ранното пожароизвестяване значително намалява риска от спиране на производството, което може да има сериозни финансови последствия за компанията.


ПОЖАРОГАСЕНЕ

Водното пожарогасене е най-широкоразпространеният метод за потушаване на пожари в помещения. Автоматичните спринклерни системи са пред назначени да откриват пожара и да го гасят с вода в началните му стадии или да го държат под контрол така, че гасенето му да бъде завършено с други средства.
Предимството на гасене със спринклерни инсталации е факта, че се задействат само спринклерите над огнището на пожара.


Гасене на пожар в ограничени пространства

Кой е най-ефикасният начин за гасене на пожар в ограничено пространство?
 
Решението на този въпрос е възможно благодарение на технологията за аерозолно пожарогасене на FirePro.  Тя намира широко приложение за гасене на пожари в архиви, сървърни помещения, ел. табла и шкафове, плавателни съдове, транспортни средства, електронно оборудване и др. За разлика от конвенционалните методи за пожарогасене, FirePro притежава по-голяма ефективност, лесно се инсталира и поддържа, не поврежда апаратурата при гасене и не е вреден за човека и околната среда.


Гасене на пожар в сървърно помещение

Как бихме могли да се потушим пожар възникнал в сървърно помещение без  да се повреди наличното оборудване?
 
Това е възможно при използването на  FirePro, тъй като аерозола не уврежда по никакъв начин електрониката, дори когато тя функционира.
 
Например пожарогасителите FP-8 се използват именно за гасене на пожар, възникнал в корпуса на компютри или цифрови записващи устройства.


Гасене на пожар в двигателен отсек на яхти, автомобили и други превозни средства

FirePro намира широко приложение в пожаро-обезопасяването на яхти, леки автомобили и всякакъв тип превозни средства. Монтиран в двигателният отсек, пожарогасителят FirePro надеждно защитава скъпо струващ автомобил или яхта. Особено внимание се отделя именно на плавателните съдове, тъй като всеки пожар възникнал на борда може да доведе до големи материални щети и загуба на човешки живот.


За подробна информация свържете се с нас.Технически акценти

• Настройка на чувствителността на датчиците

• Интелигентни датчици

• Входно/Изходни устройства

• Безжична пожароизвестителна система

• Конвенционални централи

• OSID - димна детекция за големи отворени пространства

• Ампули с различна температура на задействане

• Гасене с аерозолен елемент

• Активиране на аерозолния пожарогасител
   
Имате нужда от индивидуален проект? Свържете се с нас +359 64 900 477
ВидеонаблюдениеПожароизвестяване и ПожарогасенеКонтрол на достъпа и Видеодомофони Ел. Инсталации и мълниезащитни системи
За контакти
Ди Ен Ес Секюрити ЕООД
Плевен ул. "Неофит Рилски" 25


Телефон: 064 900 477
Мобилен: 0879 294848
E-mail:office@dnss.bg

Сертификати
Сертификати
Категории продукти
• Видеонаблюдение

• Пожароизвестяване и пожарогасене

• Контрол на достъп и видеодомофони

• Сигнално-охранителни системи SATEL

• Начало
• Файлове и ръководства
• Доставка
• Плащане
• Технически речник
• Контакти
• Условия за ползване
• Използване на Бисквитки
© 2012 - 2018 Всички права са запазени от Ди Ен Ес Секюрити ЕООДwww.dnss.bgnerasoft v3.0.9.1 Web design and programming by Vizia Design Studio