Видеонаблюдение, охранителни системи, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъпа и видео-домофони.
Интегрирани системи за сигурност (BSS)NetCom Guard – система за отдалечен мониторинг и контрол на множество системи за сигурност

Всеки оператор, отговарящ за едновременното наблюдение и анализ на няколко системи за сигурност, е наясно с неудобството за манипулиране на множество програми и устройства, несъвместими помежду си и често разположени на различни работни места, компютри и монитори. Целта на интеграцията на множество системи за сигурност в една платформа е да се улесни работата на секюрити оператора и да се скъси времето за реакция при възникване на събитие.
 
Платформата NetCom Guard, заедно с обслужващите я контролери и комуникатори, е разработена с цел дистанционно следене и контролиране на множество системи за сигурност от голям брой обекти, т.е. концентриране на визуализацията и отчетите за текущото състояние и алармените събития на едно работно място с възможност за бърза реакция за всяко възникнало събитие и своевременно изпращане на съобщения по SMS/E-mail до отговорните за обекта лица. Допълнително, операторът може да вкарва писмени забележки, които се записват в системата като коментар към възникналото събитие.


За банкери

Първоначално, системата NetCom Guard беше разработена специално за банковия сектор. Изискванията целяха създаването на единна система със собствен хардуер и софтуер, която да позволява отдалечен мониторинг и контрол на различни типове системи за сигурност, от различни производители, с богати възможности за бърза визуализация, контрол и оповестяване. Финалният продукт отговаря на всички тези условия. При това, гъвкавостта и комбинативността на NetCom Guard подпомагат налагането й като предпочитана работна среда за професионален мониторинг и охрана не само за банки, но и за много други браншове и институции.


За СОТ инсталатори

Инсталаторите на охранителни системи оценяват високо комбинацията от богата функционалност и отлична цена на системата NetCom Guard. Възможността за отдалечено наблюдение на до 1000 обекта с визуализация на един екран е желана от много клиенти. Системата предлага улеснение, универсалност, бърза визуализация при възникването на аларми и бърза  реакция от страна на оператора. Не са много и системите, които  да могат да осигурят връзка по криптиран канал, който не подлежи на заглушаване, изпращане на SMS и Е-mail в случай на аларма и регистриране на всички опити за интервенция. Обратният канал за управление може да контролира устройства разположени на обекта, както и снемане и поемане под охрана на всяка една от интегрираните охранителни системи.


Улеснение на работата на секюрити оператора

Една от най-интересните функции на софтуера на NetCom Guard е появяването на Pop-up на екрана на монитора при възникване на аларма. В този Pop-up прозорец се съдържа информация за точна процедура, която операторът трябва да следва при възникването на този тип събитие. Част от процедурата може да включва незабавно позвъняване на даден телефонен номер на отговорно лице или на патрулна кола, както и специални инструкции, примерно стартиране на запис на локалния компютър на постъпващия видеосигнал от обекта, където е възникнало събитието.


Бърза визуализация на картина от камери или местоположение на датчик при възникване на аларма

Системата NetCom Guard позволява интеграция със системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване и контрол на достъп. При алармено събитие, системата алармира за проблема до 3 сек след възникването му, като операторът може да види картина от обекта в реално време, само с едно кликване на мишката. По този начин операторът няма да губи ценно време в търсене на картина от точното записващо устройство, което в други случаи може да бъде визуализирано на множество монитори и чрез други типове софтуери, или да търси парола за достъп. Подобна е реакцията на NetCom Guard при задействане на аларми и от другите интегрирани системи за сигурност. Примерно, при възникване на аларма от пожароизвестителната система, на екрана на монитора моментално се показва карта на обекта и точното местоположение на задействания датчик. Освен карта на обекта, на екрана може да се появят и инструкции за точната процедура, която операторът трябва да следва при това събитие.


Единна система с информация за всички контакти и дати за профилактика

Софтуерът на NetCom Guard съдържа контактна информация за всички отговорни лица за всички обекти, включително и тези за техническа поддръжка, плюс датите за необходимата профилактика за всяка система за всеки обект. По този начин NetCom Guard не само улеснява работата на секюрити оператора, но и осигурява информация за периодичността на техническите поддръжки за различните интегрирани системи.


Технически акценти

• NetCom Guard сървър

• Комуникатори NCG13 LAN / NCG13 GPRS

• Конвертиращи модули ZL816 / LZ816
Имате нужда от индивидуален проект? Свържете се с нас +359 64 900 477
ВидеонаблюдениеПожароизвестяване и ПожарогасенеКонтрол на достъпа и Видеодомофони Ел. Инсталации и мълниезащитни системи
За контакти
Ди Ен Ес Секюрити ЕООД
Плевен ул. "Неофит Рилски" 25


Телефон: 064 900 477
Мобилен: 0879 294848
E-mail:office@dnss.bg

Сертификати
Сертификати
Категории продукти
• Видеонаблюдение

• Пожароизвестяване и пожарогасене

• Контрол на достъп и видеодомофони

• Сигнално-охранителни системи SATEL

• Начало
• Файлове и ръководства
• Доставка
• Плащане
• Технически речник
• Контакти
• Условия за ползване
• Използване на Бисквитки
© 2012 - 2018 Всички права са запазени от Ди Ен Ес Секюрити ЕООДwww.dnss.bgnerasoft v3.0.9.1 Web design and programming by Vizia Design Studio