Видеонаблюдение, охранителни системи, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъпа и видео-домофони.
Сградна автоматизация (BMS)Централизирано управление на системи за отопление, охлаждане, вентилация, осветление и сигурност

Системите за сградна автоматизация (BMS) могат да обединяват почти всички типове слаботокови системи и компоненти от електроинсталацията, но най-често усилията на инженерите-проектанти са фокусирани към централизиран контрол на системите за отопление, охлаждане и осветление поради факта, че те са най-големите консуматори на електроенергия. Управлението на всички свързани системи се осъществява чрез централизиран софтуер, инсталиран на главен компютър. По този начин се спестяват време и усилия за контрол на системите и се елиминира нуждата от допълнителен персонал за индивидуален контрол на различните системи и устройства.


Пестене на електроенергия и други ресурси

Една от основните функции на BMS системите е да осигуряват мониторинг в реално време на всички интегрирани системи. Дистанционно се отчитат показателите на множество уреди, като водомери, електромери и др., като освен това се използват и датчици за температура, присъствие и осветеност в отделните помещенията на сградата. След постъпването и обработката на информацията в BMS софтуера и след като се вземат предвид предварително-зададените параметри, системата осигурява оптимален режим на работа на системите за отопление, охлаждане и осветление. За да се поддържа оптимална температура в дадено помещение, е нужно да се вземат предвид редица фактори, като: предназначение на помещението, влажността и температурата на въздуха и т.н. BMS системите могат дистанционно да управляват и контролират осветлението в сградата. Това се осъществява чрез специален режим на включване и изключване или като се подава сигнал към оператор в случаите на забравено включено осветление. Като резултат се елиминира безцелното изразходване на електроенергия за отделните помещения и оттам за цялата сграда.


Контрол на поливни системи, помпи, щори, реклами и други съоръжения

Съвременните BMS системи осигуряват централизиран контрол на различни технически съоръжения, като дренажни и хидрофорни помпи, поливни системи, щори, капандури, реклами и др. Управлението на тези съоръжения може да бъде по график или за осигуряване на специфични резултати за специални събития. Оптималният контрол на съоръженията съществено улеснява работата на мениджърите на сградата. Една добре проектирана система за сградна автоматизация може да осигури до 35% спестявания чрез оптималното използване на енергийните и човешките ресурси, което е много важно за успеха на бизнеса като цяло.


Технически акценти

• Независимо функциониране на контролерите

• Интеграция с различни типове системи
Имате нужда от индивидуален проект? Свържете се с нас +359 64 900 477
ВидеонаблюдениеПожароизвестяване и ПожарогасенеКонтрол на достъпа и Видеодомофони Ел. Инсталации и мълниезащитни системи
За контакти
Ди Ен Ес Секюрити ЕООД
Плевен ул. "Неофит Рилски" 25


Телефон: 064 900 477
Мобилен: 0879 294848
E-mail:office@dnss.bg

Сертификати
Сертификати
Категории продукти
• Видеонаблюдение

• Пожароизвестяване и пожарогасене

• Контрол на достъп и видеодомофони

• Сигнално-охранителни системи SATEL

• Начало
• Файлове и ръководства
• Доставка
• Плащане
• Технически речник
• Контакти
• Условия за ползване
• Използване на Бисквитки
© 2012 - 2018 Всички права са запазени от Ди Ен Ес Секюрити ЕООДwww.dnss.bgnerasoft v3.0.9.1 Web design and programming by Vizia Design Studio