Видеонаблюдение, охранителни системи, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъпа и видео-домофони.
Ел. Инсталации и мълниезащитни системи
Проектиране, изграждане и поддръжка на ел. инсталации‎
 
Услугите, който извършваме в Ди Ен Ес Секюрити  са:

 • Изграждане и ремонт на електрически инсталации;
   
 • Структорно окабеляване, изграждане на телефонни, телевизионни и компютърни/ethernet мрежи;
   
 • Монтиране и смяна на осветителни тела и фасадно осветление;
   
 • Монтиране и смяна на ключове, контакти, електрически табла;
   
 • Ключове, контакти, електрически табла;
   
 • Монтиране и смяна на осветителни тела, ключове, контакти, електрически табла;
   
 • Проектиране, структуриране и изграждане на охранителни технологии (СОТ);
   
 • Изграждане и ремонт на домофонни уредби;
   
 • Откриване и отстраняване на аварии, къси съединения и други нередности;
   
 • Подмяна на кабели и проводници;
   
 • Затваряне на подвижните кабели в кабел-канали;


Мълниезащитни системи
 
В Ди Ен Ес Секюрити Ви предлагаме проектиране и изграждане на специални мълниезащитни уредби - конвенционални и с изпреварващо действие.
 
 • Пълно обслужване по проектиране и монтаж на нова и оценка на вече изградена конвенционална или активна мълниезащитна инсталация.
 • Проектиране на мълниезащита по архитектурна и конструктивна документация на сградата или след експертен  оглед и оразмеряване на обекта.
 • Всички елементи за мълниезащита и технологията на монтаж, покриват изискванията на европейските норми и стандарти и Наредба №4 от 2010г. за мълниезащита на сгради.
 • Голяма част от елементите които използваме са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция покриви. 
 
Mълниезащитни уредби от конвенционален тип

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.
 
Изолирана мълниезащита
Изолираната мълниезащита е част от конвенционалната мълниезащита и служи за осигуряване на необходимите изолационни отстояния спрямо защитаваните обекти. Тя представлява модулна система от висококачествени диелектрични материали, монтажни диелектрични пръти, щанги и др., служещи за монтаж на мълниеприемни пръти и въжета, монтирани изолирано до или върху защитавания обект.
 
Вътрешна мълниезащита /аресторна защита/
Вътрешната мълниезащита служи за предотвартяване внасянето на опасни пренапреженителни импулси в обектите в резултат на пряко попадение или индиректно въздействие на мълнията. Тя се изгражда на каскаден принцип, което се постига чрез монтиране на подходящи арестори в специфични точки от захранването.
 
 
Mълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие

Последните нововъведения в мълниезащитата на сгради, съоръжения и открити пространства, са мълниеприемниците с изпреварващо действие. Според клиентските изисквания предлагаме проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация с мълниепреимник с изпреварващо действие.
 
Принципите на използване, техническите изисквания и параметри на мълниеприемниците с изпреварващо действие се посочват от завода производител. В Република България използването им се регламентира от Наредба №4/22.12.2012г “Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Енергоразпределяне, пестене на енергия и осигуряване на безопасност за хората

Съвременните електроинсталации включват множество модули и системи за разпределяне и пестене на електроенергия, като същевременно осигуряват и безопастността на хората от опасното физиологично действие на електрическия ток. От друга страна, специални устройства защитават важни електроуреди (консуматори) от повреда от прекомерно напрежение или ток. Модерните електроинсталации за ниско напрежение се образуват от разпределителни табла, различни типове кабели, автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, катодни отводители и системи за удобство и пестене на електроенергия.


Защита от мълнии

Мълниите са природно бедствие, което може да причини материални щети, повреди и човешки жертви. Системите за защита от мълнии могат да бъдат два типа – активни и пасивни. Пасивните системи включват мълниеприемник, който представлява метален прът, изработен от мед, алуминий или стомана. Прътът се заземява, като по този начин мълнията се „отвежда“ към земята и сградата се защитава от директно поражение. Активните приемници са най-модерните мълниезащитни устройства. Те действат на принципа на изпреварващото действие, при което по електронен или електромеханичен начин се получава йонизация на острието на мълниеприемника, което стартира процеса на движение на електрически заряд нагоре към облаците по-бързо във времето, отколкото обикновено се получава в природата. Тръгващият нагоре заряд се среща с този, който „слиза“ от облаците на голямо отстояние от острието на мълниеприемника и така мълнията не достига земята. Този метод  за мълниезащита е най-ефективният и се прилага често в широкоплощови обекти – стадиони, хипермаркети, летища, хотелски комплекси и др.


Защита на проводници от свръхтокове и прегряване

Късото съединение или свръхтоковете в проводниците могат да доведат до прегряване, изгаряне на изолацията и дори пожар в сградата. Автоматичните прекъсвачи имат за цел да прекъснат електрическата верига и да елиминират възможните опасни последствия от свръхток или късо съединение. Важно е да се отбележи, че автоматичните прекъсвачи не защитават хората или консуматорите. Това се осигурява от други устройства и системи, като дефектнотоковите защити (ДТЗ) и катодните отводители.


Управление на осветлението

Електроинсталациите могат да включват и системи за управление на осветлението, които се използват не само за удобство, но и за пестене на електроенергия. Един вариант  е с използването на  детектори на движение, които автоматично включват осветлението само при наличие на хора в помещението. Друг вариант е с използването на фотоволтаични елементи, които с помощта на контактори могат автоматично да включват и изключват външното осветление на сгради при намаляване или повишаване на нивото на осветеността под или над предварително-зададени стойности. Други полезни устройства за улеснение и спестяване на електроенергия са стълбищните автомати за автоматично изгасяне на осветлението след определен период от време, както и димерите за контролиране на нивото на осветеността в помещението в зависимост от желанието и нуждите на потребителяЗа подробна информация свържете се с нас.


Технически акценти

• Катодни защити

• Електроразпределителни табла
Имате нужда от индивидуален проект? Свържете се с нас +359 64 900 477
ВидеонаблюдениеПожароизвестяване и ПожарогасенеКонтрол на достъпа и Видеодомофони Ел. Инсталации и мълниезащитни системи
За контакти
Ди Ен Ес Секюрити ЕООД
Плевен ул. "Неофит Рилски" 25


Телефон: 064 900 477
Мобилен: 0879 294848
E-mail:office@dnss.bg

Сертификати
Сертификати
Категории продукти
• Видеонаблюдение

• Пожароизвестяване и пожарогасене

• Контрол на достъп и видеодомофони

• Сигнално-охранителни системи SATEL

• Начало
• Файлове и ръководства
• Доставка
• Плащане
• Технически речник
• Контакти
• Условия за ползване
• Използване на Бисквитки
© 2012 - 2018 Всички права са запазени от Ди Ен Ес Секюрити ЕООДwww.dnss.bgnerasoft v3.0.9.1 Web design and programming by Vizia Design Studio