fbpx
wire

0700 900 45


УСЛУГИ

DNSS предоставя комплексно решение за електроизграждане, слаботокови инсталации и системи за сигурност за промишлени, търговски и жилищни сгради и съоръжения.
Ние се грижим за целия път от проектирането през монтажа, до обслужването и поддръжката.

Ел инсталации

Електрическата система е сърцето на една сграда. Нашата грижа е да изградим здраво, силно и адаптивно „сърце“, което ще гарантира дълъг живот, ефективност и сигурност за всички останали инсталации, системи и съоръжения. Нашите услуги включват цялостния процес от проектирането през изграждането или обновяването и поддръжката на силнотокови и слаботокови електрически инсталации и системи.
Опитът ни в областта на енергийната ефективност и практиката ни в иновативни зелени проекти ни помага да проектираме сградни ел инсталации с поглед към бъдещето. Следим иновациите и регламентите в областта, за да осигурим безопасност и надеждност в съответствие с най-модерните стандарти.

Системи за сигурност и видеонаблюдение

DNSS предоставя комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение и охрана в сгради с търговско, жилищно, обществено или индустриално предназначение. Реализираните от нас проекти включват търговски обекти, жилищни комплекси, складове, превозни средства, банки и учреждения, заведения, игрални и спортни зали, учебни институции и др. Използваните от нас технологии имат възможност за осигуряване на отдалечено наблюдение с визуализация на до 1000 обекта посредством криптиран канал, който не подлежи на заглушаване.

Сигнално-охранителни системи и периметрова охрана

Тези системи осигуряват спокойствие и надеждна защита срещу проникване с взлом и опити за кражба. За пълния капацитет на тяхното използване те могат да бъдат интегрирани със системите за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Основната функция на тези системи е превенция и максимално ранно известяване при заплаха. Подходящи са за бизнес сгради, промишлени обекти, хотелски, търговски и офис площи, както и жилищни сгради.

Пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, газ сигнализация

DNSS е сертифицирана за дейности по монтаж, поддръжка и сервиз на стационарни противопожарни системи. Нашите пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации обслужват няколко основни функции: идентифициране на пожари в ранен стадий; сигнализация и евакуация; алармиране на пожарните служби; активиране и управление на защитни системи, помощни процеси и автоматизирани пожарогасителни дейности. Ключов елемент на ефективната пожароизвестителна и пожарогасителна система е нейната добра интеграция с останалите системи по видеонаблюдение, охрана и сигурност. Ние осъществяваме детайлен анализ на обекта и неговите характеристики и нужди, за да планираме най-подходящата технология и компоненти. Изграждаме както конвенционални системи, подходящи за по-малки обекти, така и адресируеми системи, обхващащи по-сложни и големи обекти.

Мълниезащитни уредби и заземителни инсталации

Осигуряваме проектиране и изграждане както на пасивни (конвенционални), така и на активни (с изпреварващо действие) мълниезащитните уредби. Пасивните системи се базират на най-старата и доказала се във времето мълниезащита. Тя включва диелектрични материали и мълниеприемник, който се заземява, за да отведе мълнията към земята. Инсталация от такъв тип може да има различна структура според спецификите на защитавания обект.
Активните приемници са най-модерните мълниезащитни системи. Те са с по-голяма активна защитна площ и често са предпочитани при големи обекти като хотелски комплекси, хипермаркети, летища, стадиони и др. Този тип мълниезащита има изпреварващо действие, прихващайки мълнията далеч във въздуха, преди да е достигнала сградата.

Системи за контрол на достъпа, домофонни и видеофонни системи

Системите за контрол на достъпа и работното време намират широко приложение в бизнес сгради, търговски и хотелски комплекси. Тези интелигентни системи могат да включват различни технологии за контрол чрез кодове, карти, биометрични данни, както и да имат интеграция с други системи за сигурност – като видеонаблюдение, охрана и др. Автоматизираният контрол на достъпа може да включва различни нива на защита, време и честота на достъп и други специфики. Домофонните и видеофонните системи са задължителен елемент в изграждането на всяка жилишна сграда, като намират приложение и в хотелски комплекси и бизнес обекти.

Сградна автоматизация

Системите за сградна автоматизация могат да обединяват почти всички слаботокови системи и компоненти от електроинсталацията. Обикновено обаче фокусът при проектирането и изграждането на такива системи е насочен към централизирано управление и контрол на отопление, охлаждане и вентилация, осветление. Централизиран софтуер за управление дава възможност за по-ефективно използване и пестене на енергийни ресурси. Централизираното управление може да включва също контрол над поливни системи, щори, рекламни съоръжения и др.

Системи за управление на паркинги

Основна задача на паркинг системите е да осигурят желания пропускателен режим и достъп. Системите могат да включват бариери, колонки за разплащане, датчици за свободни места, модули за разпознаване на автомобилни номера и пр.

Хотелски интегрирани системи

Тези системи могат да включват различни нива на контрол на достъпа, наблюдение и енергоспестовност. Целта е да се осигури комфорт и спокойствие за клиентите, като в същото време се предложи високо ниво на сигурност, ефективно управление на работното време.

Системи за озвучаване и оповестяване

Тези системи традиционно се използват в сгради с обществено предназначение, търговски центрове, учебни и болнични обекти и др. Те задължително биват интегрирани към системите за пожароизвестяване, като могат да бъдат свързани и със системите за видеонаблюдение и охрана. Освен своята функция по сигурността и безопасността, те могат да бъдат използвани и за озвучаване на големи площи с фонова музика, рекламни и сервизни съобщения и др.

Структурни кабелни системи

Тези системи са свързани с необходимостта от пренос на данни по надежден, стабилен и предвидим начин и осигуряват доставката на интернет, телефония и телевизия в сградата и обекта. Типичните елементи на такава система са кабелната среда, комуникационните дистрибутори и крайните точки.

Желаете да получите повече информация и индивидуален проект?

DNSS е довереният партньор за изграждане на безопасна и интелигентна среда. Свържете се с нашия екип за допълнителна информация и индивидуален проект.